Bankier.pl
June 17, 2013

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych,Crido Business Consulting oraz GES po raz drugi organizują projekt edukacyjny”Analiza ESG spółek w Polsce”, w ramach którego wszystkie spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (w tym na rynku NewConnect) zostaną ocenione pod kątem ujawniania danych pozafinansowych związanych z kwestiami ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG). Od 17 czerwca br. każda spółka giełdowa może bezpłatnie zapoznać się z indywidualnymi wynikami analizy.

/…/

W tym roku po raz pierwszy w ramach projektu zostanie również przeprowadzony w wybranych spółkach proces Engagement.

Właściciele oraz zarządzający aktywami coraz częściej podejmują strategiczną decyzję, aby pozytywnie wpływać na wartość spółki w interesie udziałowców i interesariuszy poprzez integrację strategii ESG z procesami inwestycyjnymi. Aby wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom firma GES stworzyła proces zaangażowania (Engagement), który ma za zadanie wspieranie kadry zarządzającej firm, wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych, w budowaniu i rozwijaniu strategii zrównoważonego biznesu, praktyk i systemów raportowania. Aby pokazać spółkom, jak i potencjalnym inwestorom, jakie są jego założenia i cele, procesowi zaangażowania poddanych zostanie kilka polskich spółek giełdowych, a wyniki oraz podsumowanie tych spotkań zamieszczone zostaną w raporcie na zakończenie tegorocznego projektu – opowiada Marcin Pitura, Dyrektor Zarządzający GES.

/…/

by Bankier.pl Journalists
Full article