Brief
April, 2013

Możemy stwierdzić, że w kwestii raportowania na temat ładu korporacyjnego polski poziom jest zbliżony do tego w Europie. Spółki notowane na GPW w Warszawie zdecydowanie lepiej radzą
sobie bowiem w zakresie ujawniania danych związanych z ładem korporacyjnym niż w pozostałych dwóch dziedzinach – ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej.

/…/

Projekt „Analiza ESG spółek w Polsce” może przyczynić się do tego, że interesariusze, a tym samym polskie firmy, zaczną zwracać większą uwagę na rolę raportowania danych pozafinansowych.

/…/

By Martin Pitura
Brief nr 4/2013