Affärsvärlden Platinum (Swedish business magazine)
March 2012

Deepwater Horizon sprängs i luften och Apple rapporterar om barnabete bland sina underleverantörer. Ändå är det få institutionella ägare som trycker på för en förändring. Det vill Magnus Furugård, grundare av GES, ändra på.

/…/

GES vill inte att investerarna ska överge branscher och regioner som missköter sig.

– Vi ger förslag på hur bolag kan avhjälpa problem. Vi försöker arbeta konstruktivt, utan att peka finger, säger Magnus Furugård.

/…/

Magnus Furugård är övertygad om att det finns ekonomiska incitament för att ägna sig åt ansvarsfulla invetseringar. Han hänvisar till ett tiotal studier som vilar på data från bland annat GES och som bedrivits inom det internationella forskningsprojektet Sustainable Investment Research Platform, SIRP, under ledning av Lars Hassel, adjungerad professor på Handelshögskolan vid Umeå universitet.

– Studierna visar att företags arbete med miljö- och sociala frågor påverkar deras börsvärde. Hur mycket beror på företagens storlek och bransch.

Dessutom, poängterar Furugård, stimuleras produktutveckling och innovation i företag med hållbarhetsperspektiv.

/…/

By Tiina Meri