Odpowiedzialne Inwestowanie (approx. Responsible Investor)
April 29, 2010

G4S plc, wiodąca na świecie grupa ds. międzynarodowych rozwiązań bezpieczeństwa, stała się w przemyśle liderem w zakresie polepszenia standardów pracy na wschodzących rynkach. Jest to część konstruktywnego dialogu prowadzonego z GES Investment Services oraz klientami inwestora. W następstwie wielu sporów o warunki pracy w 2008 firma podpisała umowę z organizacją pracy UNI. Obecnie nowy raport na temat społecznej odpowiedzialności korporacyjnej pokazał, że proces wdrażania doprowadził do rzeczywistych ulepszeń. Zarówno G4S jak i UNI potwierdzają znaczenie zaangażowania GES’ i inwestorów w postępy tego procesu.

/…/

Full article