Svenska Dagbladet
June 8, 2010

Världens största säkerhets företag, G4S, har släppts in från kylan och är inte längre med på GES Investments Services lista över företag som investerarna bör utesluta eller försöka påverka. Arbetet med att påverka företaget har tagit nästan tre år, och upprinnelsen var anmälningar från fackföreningsalliansen UNI.

/…/

By Ylva Edenhall

Full article