CSRinfo
December 14, 2009

Pomimo oczywistych korzyści ekonomicznych płynących ze zrównoważonego zarządzania nieruchomościami, większość najbardziej liczących się w Europie firm działających w tym sektorze nie jest wystarczająco przygotowana do radzenia sobie z kwestią zmian klimatycznych.

The full article