Odpowiedzialne Inwestowanie
December 11, 2009

Pomimo oczywistych korzyści ekonomicznych płynących ze zrównoważonego zarządzania nieruchomościami, większość najbardziej liczących się w Europie firm działających w tym sektorze nie jest wystarczająco przygotowana do radzenia sobie z kwestią zmian klimatycznych. Najnowsza analiza (*) firm z indeksu MSCI Europe Real Estate oraz niektórych największych spółek giełdowych z północnej i środkowej Europy, przeprowadzona przez GES Investment Services, pokazuje, że jedynie kilka firm jest dobrze przygotowanych na skutki zmian klimatycznych oraz na związane z nimi uregulowania prawne.

The full article