Svenska Dagbladet
December 11, 2009

Fastighetssektorn står för mycket av den totala energikonsumtionen och för stora koldioxidutsläpp – fastighetssektorn beräknas stå för närmare 40 procent av koldioxidutsläppen i Europa.
GES Investment Services, ett analysföretag för ansvarsfulla investeringar, presenterar idag en rapport om fastighetssektorn i Europa och hur den förhåller sig till klimatfrågan.

Fastighetssektorn står för mycket av den totala energikonsumtionen och för stora koldioxidutsläpp – fastighetssektorn beräknas stå för närmare 40 procent av koldioxidutsläppen i Europa. GES Investment Services, ett analysföretag för ansvarsfulla investeringar, presenterar idag en rapport om fastighetssektorn i Europa och hur den förhåller sig till klimatfrågan.

/…/

By Ylva Edenhall

Full article