Miljöaktuellt
2008-01-07

Hur påverkas ditt bolags vinst och börsvärde av hur mycket ni satsar på miljöarbete? Frågan är komplex. En ny svensk-finländsk studie visar att både vinsten och börsvärdet påverkas – men effekten beror på vilken bransch du befinner dig i. 

/…/

Studien har författats av Lars Hassel, som innehar en professur vid handelshögskolan på Umeå Universitet …

/…/

Uppgifterna om bolagens faktiska miljöprestanda och beredskap för framtiden är hämtade från Global Ethical Standard Investment Services, en ratingtjänst som drivs av Stockholmsföretaget GES Investment Services (före detta CaringCompany).

/…/

I branscher med hög miljörisk är det på kort sikt negativt för bolagets vinstutveckling att göra miljöinvesteringar. Högre miljöbetyg motsvaras av sämre avkastning på tillgångar. Investeringarna kan återhämtas först på längre sikt. Men för bolag i lågriskbranscher lönar sig investeringarna direkt. Högre miljöbetyg ger även fortsättningsvis bättre lönsamhet.

Av Pernilla Strid

Läs hela artikeln