Miljöaktuellt
2008-04-10

Forskare vid Umeå universitet har kartlagt vad som händer med aktiekursen när en miljöincident inträffar. Effekten beror både på bolagets riskrating – och var det ligger. 

/…/

– De ”smutsiga” företagen tappar mer i värde. Förmodligen för att de incidenter som drabbar dem är mycket mer allvarliga, säger Tommy Lundgren, docent vid Umeå Universitet.

Forskarna Tommy Lundgren och Rickard Olsson har studerat samtliga 142 miljöincidenter som rapporterats genom det finansiella informationssystemet GES Alert Service. Incidenterna har rapporterats under perioden 2003–2006 från världens alla regioner, men med övervikt för bolag i Europa och USA.

/…/

GES Alert Service drivs av Stockholmsföretaget GES Investment Services (före detta CaringCompany).

Av Pernilla Strid

Läs hela artikeln