Dagens Industri
2007-11-20

Företag som är bra på att arbeta med miljö- och socialt ansvarstagande värderas högre på börsen. Det slår Lars Hassel, professor vid handelshögskolan i Umeå, fast i en färsk forskningsrapport.

/…/

Analysföretaget GES Investment Services betygsätter de närmare 2 000 största börsnoterade företagen i världen utifrån hur de arbetar med miljö internt i sina processer, sociala frågor och i ägarstyrning. Lars Hassel har använt den datan och jämfört betygen med företagens börskurser från 2003 till 2006.

”Det finns ett klart samband. Ju högre betyg har desto högre marknadsvärde”, säger Lars Hassel.

Det unika med Lars Hassels forskning är att man för första gången har skilt på företag och bransch.

/…/

Av Maria Ottoson