Svenska Dagbladet
January 7, 2005

Analysfirman GES Investment Services gör etiska analyser åt kapitalförvaltare.
Synen på vad som är etiskt skiljer sig åt, men GES tycker att FN:s regler kan
vara ett grundkrav.

Intresset för kapitalplaceringar med etiskt filter ökar. Två trappor över gården i ett hus med
gammaldags charm på Gamla Brogatan, i centrala Stockholm, ligger det lilla analysföretaget GES
Investment Services. GES hjälper fondbolag, pensionsfonder och stiftelser med analyser och utvärdering
av företag för etiska investeringar. Till exempel kan fondförvaltare med etiska fonder få hjälp att välja
företag som uppfyller de etiska kraven.

/…/

By Ylva Edenhall

Full article